Универсални системи

Нашите системи са гъвкави и могат да се настроят към широк спектър от изисквания. Отворени сме към модификации, за да може Вашият софтуер да отговори на нуждите на Вашия бизнес

Обучение и внедряване

Ние ще изготвим проект съответстващ на нуждите на Вашето предприятие и ще обучим персонала за оптимално използване на системата.

Поддръжка

Можете да разчитате на нашите специалисти за качествена поддръжка и максимално бърза реакция при възникнали проблеми.

Профит в облак

Предлагаме възможност за качване на данните Ви в облачен сървър, където те ще бъдат достъпни от всеки компютър 24/7, а конфиденциалността и архивирането им – гарантирано!

Реализации

Профит Партнер е съобразен с изискванията за отчетността на бюджетни предприятия. Изготвят се необходимите отчети, изисквани от МФ

бюджет

( )

С помощта на Профит Партнер, транспортни фирми проследяват ефективността на транспортните си средства, анализират приходите и разходите свързани с тях, определят ефективността им

транспорт

( )

Профит Партнер помага за финансовата отчетност на детски градини, училища, университети.

образование

( )

Профит Партнер успешно подпомага търговските фирми при проследяване на икономическите процеси, чрез осигуряване в реално време на данни за състоянието на ресурсите и паричните потоци

търговия

( )

Профит Партнер е внедрен успешно в множество производствени предприятия в различни сфери на стопанския живот

производство

( )