About us

Profit Software

За нас

        Профит Софтуер е основана през 1991 година като филиал на немската фирма Much-Net AG. Основната дейност е насочена към проектиране и разработка на софтуер за фирмено управление, управление на активите на предприятията, счетоводна и данъчна отчетност, търговия. Първоначално е представена система Профит, работеща под DOS и превърнала се в един от фаворитите на пазара, а впоследствие система Профит Партнер наследява и развива доказаните принципи в сферата на управлението на фирмените ресурси.

        Във фирмата работи екип висококвалифицирани специалисти, чиято дейност е насочена в следните направления:

  • проектиране на нови системи
  • развитие на съществуващите системи
  • програмиране
  • счетоводно и финансово консултиране
  • софтуерно и системно обслужване
  • внедряване и абонаментно поддържане
  • поддържане на гореща линия
  • връзка с представителствата в страната

Основен наш принцип е близката комуникация с клиента и персонализиране на програмите към неговите нужди.