Базова система

 

Вашите финанси

 

Базова система

pp1

Системата „ПРОФИТ ПАРТНЕР” е разработена така, че да може да бъде ползвана в разнородни по своята дейност и големина предприятия. Подходяща е също така за счетоводни къщи, бюджетни учреждения и други.

Но всяко едно предприятие независимо от своята дейност и големина се нуждае от един абсолютно необходим минимум информация за своето управление. Затова в „Профит Софтуер” конфигурирахме работна система, с която може да се получи тази информация. Нарекохме я „Базова система”. Тя обхваща подсистемите:

Последната подсистема е необходима само за предприятията, които са регистрирани по ДДС, но за повечето фирми е необходима и затова е включена тук.

Ще кажете: „Нали всяка подсистема е самостоятелна за работа. Един документ ще трябва да го отразим поотделно във всяка една ли?” Не разбира се. Затова сме разработили специална форма, която нарекохме Единна форма за работа. Тя обединява работата с изброените подсистеми.

Какво представлява Единната форма за работа?

Чрез нея може да обработите всеки документ, с изключение на тези документи свързани с движение на Материални запаси, които се налага да следите като натура в складовото стопанство.

Най-общо работата с формата може да бъде представена по следния начин:

  • Въвеждате основните данни за документа, сумата и валутата, в която е издаден.
  • Маркирате в кои подсистеми да бъде отразен документа.
  • Системата автоматично разнася чрез една транзакция информацията навсякъде, където сте указали.

Така данните за документа са обвързани в подсистемите, в които е отразен. Без да напускате формата имате възможност да извличате справки от различните подсистеми, обхванати от нея. Предвидили сме и възможност, ако се налага някаква корекция в данните от документа това да можете да направите без да се наруши обвързаността им в отделните подсистеми, в които е бил отразен той.

Единната форма за работа обхваща подсистемите от Базовата система плюс подсистемата „Центрове на разходи и печалба” за тези от вас, които биха желали да я ползват.