Цени

Цени

ПродуктЦена
Базова система500€
Складово стопанство (вкл. Стандартни документи)300€
Създаване на специфични документи (за МЕТРО, БИЛЛА и др.)200€
Система за отдалечен достъп и контрол200€
Дълготрайни материални активи200€
Центрове за печалба и разходи, себестойност500€
Създаване на стандартни документи150€
Производство
– Структурна спецификация на крайно изделие250€
– Дефиниране и изпълнение на поръчка250€
– Пълна себестойност на крайно изделие250€
Мрежови вариант за допълнително работно място+20%
Многофирмено счетоводство
– до пет фирми+25%
– над пет фирми+50%
Оказване на системна и техническа помощ за работен час35€
Консултации и обучение за започнат работен час25€
Оказване на помощ извън работно време за започнат час+50%
Продукт Цена
Профит Касиер (вкл. Складово стопанство и ст. документи) 350€
Профит Заявки 400€
Профит Архив на документи 300€

Посочените цени са в евро без ДДС