Цени

Цени

ПродуктЦена
Базова система500€
Складово стопанство (вкл. Стандартни документи)300€
Създаване на специфични документи (за МЕТРО, БИЛЛА и др.)200€
Система за отдалечен достъп и контрол200€
Дълготрайни материални активи200€
Центрове за печалба и разходи, себестойност500€
Създаване на стандартни документи150€
Производство
– Структурна спецификация на крайно изделие250€
– Дефиниране и изпълнение на поръчка250€
– Пълна себестойност на крайно изделие250€
Мрежови вариант за допълнително работно място+20%
Многофирмено счетоводство
– до пет фирми+25%
– над пет фирми+50%
Оказване на системна и техническа помощ за работен час35€
Консултации и обучение за започнат работен час25€
Оказване на помощ извън работно време за започнат час+50%

Посочените цени са в евро без ДДС

Продукт Цена
Профит Касиер (вкл. Складово стопанство и ст. документи) 350€
Профит Заявки 400€
Профит Архив на документи 300€

Поддръжка
Брой работни местаЦена (месечно)
1-21/12 МРЗ1
3-51/12 от стойността на 1.5 МРЗ
6 и повечепо договаряне
При използване на Производство или центрове за печалба и разход+50%

1 – МРЗ – минимална работна заплата определена от Министерски съвет на Република България

Актуализации – към версия 23 (очаква се след 15.07.2023)
От версия 22Цена (месечно)
– Първо работно място450лв.
– Всяко следващо работно място90лв
От Версия 21
– Първо работно място550лв
– Всяко следващо работно място 110лв
От Версия 20 и по-стари
– Първо работно място 650лв
– Всяко следващо работно място130лв

Посочените цени са без ДДС