Цени

 

Продукт Цени Цени до 30.04.2018
 Базова система 500,- 330,-
 Складово стопанство (вкл. Стандартни документи) 300,- 200,-
 Създаване на специфични документи (за МЕТРО, БИЛЛА и др.) 200,- 133,-
 Състема за отдалечен достъп и контрол 200,- 133,-
 Дълготрайни материални активи 200,- 133,-
 Центрове за печалба и разходи, себестойност 500,- 330,-
 Създаване на стандартни документи 150,- 100,-
 Производство    
– Структурна спецификация на крайно изделие 250,- 165,-
– Дефиниране и изпълнение на поръчка 250,- 165,-
– Пълна себестойност на крайно изделие 250,- 165,-
Мрежови вариант за допълнително работно място +20% +20%
Многофирмено счетоводство    
– до пет фирми +25% +25%
– над пет фирми +50% +25%
Оказване на системна и техническа помощ за работен час 25,- 25,-
Продукт Цени Цени до 30.04.2018
Профит Касиер (вкл. Складово стопанство и ст. документи) 350,- 230,-
Профит Заявки 400,- 264,-
Профит Архив на документи 300,- 200,-

 

Посочените цени са в евро без ДДС

Промоционалните цени важат за нови клиенти