ДДС

Tax

С функциите на модула са обхванати разчетните отношения на фирмата с държавата относно изискванията на ЗДДС.

 1. Предназначение

Чрез подсистемата се обхващат данните, свързани с ДДС и се изготвят всички изисквани от ЗДДС материали.

 1. Възможности

2.1. Регистриране на сделките за покупките и продажбите с попълване на съответните дневници

 • възможност за различни ставки по една и съща сделка (документ)
 • възможност за групово или поединично отразяване на сделките в подсистема „Финансово счетоводство”, съответно ръчно, автоматизирано или автоматично

2.3. Обединяване на дискети със дневниците на поделения

2.4. Справки на дневниците за покупките и продажбите по различни критерии

2.2. Дневниците за покупките и продажбите на дискета за данъчната служба

 • период
 • конкретен икономически обект или за всички
 • конкрете тип документ или за всички
 • конкретен контрагент или за всички
 • за конкретни видове сделки или всички
 • сортировка на отпечатване
 • по типове документи на данъчната служба

2.5. Справка-декларация за ДДС за период и годишна

2.6. Поддържане на неограничен брой ставки с диференциране по фирми