EDI – Електронен обмен на данни

 

Електронен

Обмен

На Данни

EDI

 

Профит Партнер поддържа eлектронен обмен на документи със система EDI, използвана от множество търговци. С Профит Партнер имате възможност да съхранявате кодовете на артикулите на различни клиенти и доставчици, с които работите, техните цени и информация за продуктите, GLN, EAN, кодове на доставчици и цялата останала нужна информация за обмен на документи, които да отпечатвате в специфични, отговарящи на техните нужи, бланки и да експортирате във формат съвместим с EDI.