Производство

Това наистина е важно

 

Производство

 factory-33004_640

Производство

Система Производство на Профит Софтуер обхваща информационното обслужване на производствен процес със структурирани и неструктурирани крайни изделия и полуфабрикати. Процесът е базиран на поръчковата система. Работи във взаимодействие с подсистема „Материални запаси/Склад” от Профит Партнер. Използва данни за материалните запаси и техните наличности по обекти, цени на придобиване и др. Включва:

  • дефиниране структура на крайно изделие
  • дефиниране на поръчка за производство на крайно изделие
  • поетапно проследяване изпълнението на поръчката
  • формиране на преките разходи, свързани с изпълнението на поръчката
  • изчисление на пълната себестойност на изделие с разпределение на неограничен брой непреки разходи по зададена база за разпределение в рамките на свободно дефиниран калкулационен лист за произволен период

Изграден е от три модула обхващащи трите основни етапа на производствения процес: Подготовка, Производство, Калкулация на пълна себестойност. Информация за всеки един от тях ще намерите на техните страници:

Подготовка
Структурна спецификация на изделие
Производство
Дефиниране и изпълнение на поръчка
Калкулация
Пълна себестойност на изделие
Научете повече Научете повече Научете повече