Профит Заявки

По-добра работа с Вашите клиенти

 

Профит Заявки

gift-312761_640

        Профит Заявки е система разработена специално за проследяване на клиентските заявки подадени към вашата организация.

        Тя организира процесите по приемане на заявка, обработката и доставката на стоките и услугите, които предлагате на клиентите си.

        Гъвкава, лека, с възможност за множество настройки според Вашата дейност.

        На Ваше разположение са множество справки, с които състоянието на заявките винаги е пред вас в подходящо систематизиран вид.

Приемане на заявка

        Това е един от най-важните моменти в цикъла на съществуване на заявката. Тя трябва да може да бъде записане бързо, точно, в съответствие с предварително договорени условия (ако има такива) и да отрази специфични изисквания на клиента към конкретната заявка.

Предлагаме Ви:

 • Бързо и лесно въвеждане на данните на поръчителя, дати, данните за заявката в неговата система, и специфични изисквания около конкретната операция.
 • Възможност за работа във валута
 • Авансово плащане
 • Поддържане на вътрешна номерация или ръчно въвеждане на номер на документ.
 • Бърз и лесен филтър на търсените стоки и услуги и търсене по кодове и имена
 • Калкулиране на наличност в момента на избор
 • Поддръжка на неограничен брой цени и ценови условия и намиране на точните според въведените данни. (Ценови листи, цени за конкретен клиент или група клиенти, към която той принадлежи, търговски отстъпки и др.)
 • Въвеждане на желано количество и потвърждаване до текущата наличност или и на червено (по избор). Може да се потвърди и заявка за продукт с недостатъчна наличност.
 • Калкулиране на суми и търговски отстъпки.
 • Редакция на всички данни преди окончателно потвърждение за приемане на поръчката
 • и др.

Изпълнение на заявка

        Ние отдаваме огромно значение на възможността да можете да изпълнявате вашите заявки по най-гъвкавия възможен начин, като при това събирате информация на всяка стъпка, а ние ще Ви я покажем, когато Ви потрябва. В нашата система сме предвидили възможности за цялостно или разделено изпълнение на поръчките, на един пас или в строга дефинирана от Вас последователност с определен набор информация на всяка стъпка. Имате възможност да настроите системата в съответствие с практиката във Вашето предприятие.

 • Възможност за цялостно исзпълнение на заявката с едно натискане на бутон
 • Възможност за разделяне на заявката на части/изпълнения
 • Възможно е завършване на изпълнение с едно натискане на бутон
 • Маршрутна карта на изпълнението
 • Всяко изпълнение е независимо от останалите в рамките на заявката
 • Произволно дефиниране на статусите през които може да премине заявката, за да може системата да се настрои най-точно към структурата на Вашия бизнес.
 • Във всеки момент се знае на какви позиции са всички изпълнения по всички заявки.
 • Следене на статуса на изпълненията.
 • Запис на точните дата, час и потребител променил статус на заявка/изпълнение
 • Смяната на статус на изпълнение може да се обвърже с конкретен документ.
 • Съхранение на копие на документите за смяна на статусите на изпълненията (при желание на екрана може да се покаже сканиран документът, въз основа на който е сменен статуса)
 • Възможност за съхранение на произволни коментари по време на всяка стъпка.
 • Заявката не е приключена, докато не завършат всички нейни изпълнения.
 • Възможно е генериране на документи за движение на стоките в склада
 • Възможно създаване на разчетни отношения (вземания) на произволен етап от живота на заявката.
 • Възможно е генериране на документи за възникнал паричен поток
 • и др.

Справки

        Основна цел на всяка информационна система е да събира въвежданата информация и да я предоставя в подходящ, систематизиран и разбираем вид, всеки път, когато някой (с право на това) я поиска. Ние систематизираме информацията от Вашата дейност и даваме възможност да я видите в подходящ, подреден и удобен вид.

 • Досие на заявката
 • Справки за цели заявки по различни критерии
 • Справки за изпълнения по една или множество заявки
 • Справки за стоки в рамките на заявки
 • Справки за стоки в рамките на изпълнения
 • Печат на документи
 • Състояние на заявки към произволен момент
 • Всички справки са към произволна дата и за свободно избираем период