Профит Касиер

На предна линия

 

Профит Касиер

checkout-1261833_640


        Профит Касиер е POS софтуер с богата функционалност, създаден за бърза и удобна работа, при голям брой възможности и права на достъп. Той е разработен в пълна интеграция със система Профит Партнер, като през нея се въвеждат всички първоначални данни.

Профит Касиер позволява създаване на потребителски профили с различни правомощия, като превключването им по всяко време дава възможност за гъвкаво и адекватно управление на търговски обекти. Поддържат се:

 • Множество алгоритми за търсене и избор на продукт, по баркод, код, име, групи и др.
 • Възможност за работа с универсални и персонализирани ценови листи с автоматично превключване
 • Поддръжка на различни мерни единици на артикул
 • Промяна на правата на достъп във всеки един момент
 • Издаване на фактури
 • Въвеждане на нов и/или избор на съществуващ клиент
 • Автоматично пресмятане на търговски отстъпки според предварително зададени схеми
 • Ръчно въвеждане на търговска отстъпка (при предварително зададено ниво на достъп)
 • Възможност за корекции в покупката преди нейноо приключване
 • Различни видове плащания
 • Клиентски карти – за отстъпка или натрупване на суми по карта
 • Диференциране на продавач консултанти
 • Работа с фискални устройства
 • Поддръжка на теглови и обикновени баркодове
 • Ръчни и вградени баркодчетци
 • Извикване на конкретна клиентска сметка
 • Поддръжка на тъч екрани
 • Работа с фискални принтери и касови апарати
 • Управление на сейф
 • Запис информация за касиер и момент на извършване на продажба.
 • Предварително определяне на пресмятането на търговска отстъпка при застъпващи условия
 • Промоционални цени
 • Ликвидационни цени
 • Настройки за визуализация на различни данни, според желанието на упрвителя (цени, наличности)
 • Дневен оборот
 • Работа с различни валути (вкл. в една продажба)

и др.

        Системата може да бъде настроена автоматично да създава записи за паричен поток и банкови плащания, фактури, данни за ДДС и осчетоводяване, според степента и на интегриране с Профит Партнер.

        При поддръжка на множество търговски обекти, всички настройки, цени, наличности, остъпки и права могат да се контролират от централата.

        Поддържа се работа от отдалечени обекти върху централен сървър