Софтуер

schach,-schachbrett,-schwarzweiss-219356

Профит Партнер

Профит Партнер е доказан продукт, работещ в най-различни сфери на стопанската и бюджетна сфера, ползван във фирми и предприятия с най-разнородна дейност. Подходящ е както за големи, фирми и предприятия, така и за счетоводни къщи, домашно счетоводно обслужване и работа в бюджетни учереждения.

Системата се състои от модули, обхващи отделните сфери на информация в предприятието: Финансово счетоводсто; ДДС; Разчетни отношения; Каси и Банки; Материални запаси, складове, борси, търговски обекти; Производство; Дълготрайни активи; Фактуриране; Центрове на приходи и разходи (Cost And Profit Center). Всеки модул може да работи както напълно самостоятелно, така и в пълен синхрон с всички останали.

Научете повече

Бюджетно счетоводство

Система за електронно съхранение на документи.
Можете да съхранявате сканирани копия на документите си, записвайте мейлове и кореспонденция, организирани по зададени от вас критерии.

budget6

Бюджетно счетоводство

 

Профит Касиер

Система за електронно съхранение на документи.
Можете да съхранявате сканирани копия на документите си, записвайте мейлове и кореспонденция, организирани по зададени от вас критерии.

checkout-1261833_640

Профит Касиер

Профит Заявки

Система за електронно съхранение на документи.
Можете да съхранявате сканирани копия на документите си, записвайте мейлове и кореспонденция, организирани по зададени от вас критерии.

gift-312761_640

Профит Заявки

Производство

Система за електронно съхранение на документи.
Можете да съхранявате сканирани копия на документите си, записвайте мейлове и кореспонденция, организирани по зададени от вас критерии.

factory-33004_640

Производство

 

Профит Архив

Система за електронно съхранение на документи.
Можете да съхранявате сканирани копия на документите си, записвайте мейлове и кореспонденция, организирани по зададени от вас критерии.

staple-160414_640

Профит Архив