Единна форма

Какво представлява Единната форма за работа?

Чрез нея може да обработите всеки документ, с изключение на тези документи свързани с движение на Материални запаси, които се налага да следите като натура в складовото стопанство.

Най-общо работата с формата може да бъде представена по следния начин:

  • Въвеждате основните данни за документа, сумата и валутата, в която е издаден.
  • Маркирате в кои подсистеми да бъде отразен документа.
  • Системата автоматично разнася чрез една транзакция информацията навсякъде, където сте указали.

Така данните за документа са обвързани в подсистемите, в които е отразен. Без да напускате формата имате възможност да извличате справки от различните подсистеми, обхванати от нея. Предвидили сме и възможност, ако се налага някаква корекция в данните от документа това да можете да направите без да се наруши обвързаността им в отделните подсистеми, в които е бил отразен той.

Единната форма за работа обхваща подсистемите от Базовата система плюс подсистемата „Центрове на разходи и печалба” за тези от вас, които биха желали да я ползват.

От тук можете да отразите всички документи в: