Спецификация на крайно изделие

Точно по чертежа

 

Структурна спецификация на изделие

document-152678_640

Структура на изделие

        Основни параметри

  • сложна дървовидна структура във вид на обърнато фамилно дърво
  • неограничен брой разновидности на основна структура
  • всеки елемент може да бъде материален или нематериален компонент
  • всеки материален компонент може да има предварително дефинирана структура с избор за нейното автоматично включване или не

        Функционалност

  • задаване на разходна норма на елемент спрямо елемента от по-горното ниво от йерархията
  • автоматично натрупване на разходните норми по елементи спрямо крайното изделие
  • възможност за дефиниране на аналози към всеки елемент
  • предоставен избор при изпълнение на поръчка с кой аналог да бъде заменен основния елемент
  • възможност за задаване на фира за всеки елемент